СОФИЯ ИЗБИРА: РЕЗУЛТАТИ

Какви са тези данни?

Тази страница включва данните за гласуването в инициативата на Столичната община "София Избира" в периода от 6 до 10 ноември 2020 г. и от 13 до 30 ноември 2020 г.

Установихме, че данните са публично достъпни на страницата на Столичната община, макар и да не се визуализират за крайните потребители. Вижте как получихме данните.

Данните бяха публично достъпни на следния адрес: https://vote.sofia.bg/api/project-proposal/ratings (достъпът беше спрян в 22:53 ч. на 30.11.2020 г.)

Публикуваме всички събрани данни в тази страница, тъй като считаме, че съставляват обществен интерес и показват недвусмислено манипулирането на гласовете в полза на два от проектите. Суровите изходни данни са тук или архивирани тук.

Липсват данни от 10 до 13 ноември 2020 г., тъй като в този период Столичната община блокира публичния достъп до тази информация. Последните налични данни са от 22:53 ч. на 30 ноември 2020 г., когато, след публикация на Спаси София, достъпът отново беше преустановен.

Наличните резултати включват почасови данни за резултатите (на всеки кръгъл час), както и частични данни за интервали от 10 минути и 1 минута, от които се вижда ритмичността на автоматизираното гласуване.

Подробни обяснения за системата и анализ на резултатите може да видите във видеото:

На 9 ноември забелязахме, че започна постоянно трупане на гласове за проекта за изграждане на наблюдателна площадка на Копитото. Гласовете се трупаха постоянно и ритмично, около 1 глас на всеки 2 минути, с малки вариации. Това продължи през целия 9 ноември, през цялата нощ на 9-ти срещу 10-ти ноември и през целия ден на 10-ти ноември. Дори през нощта, когато нямаше никакви гласове за нито един от другите проекти, гласовете за Копитото продължаваха да прииждат - по 20-25 на час - и в 3 часа, и в 4 часа сутринта. Постоянно.

На 10 ноември сутринта, Борис Бонев се свърза със заместник-кмета по дигитализация на Столичната община, г-н Генчо Керезов. Обяснихме му, че имаме съмнения за манипулирането на гласуването, като предоставихме конкретна информация и доказателства.

Не последва никаква обратна връзка, освен уверението, че всичко ще бъде проверено. В 00:00 ч. на 11 ноември достъпът ни до резултатите беше преустановен. Така и не получихме информация дали е открит някакъв проблем и дали е отстранен.

На 11 ноември на сайта на Столичната община се появи изискването за CAPTCHA валидация преди гласуването. Това се случи след наши препоръки, отправени до г-н Керезов през предходния ден.

На 13 ноември установихме, че публичният достъп до резултатите е възобновен. Оказа се, че между 10-ти и 13-ти ноември са премахнати 1407 фалшиви гласа от резултатите за този проект. Спадът е виден на графиката по-горе.

Графиката показва многократното нарастване на гласуването за проект № 38 в последния ден от гласуването.

Около 01:30 ч. на 30 ноември достъпът до сайта за гласуване беше спрян. Не можеше да се гласува до 09:20 ч., когато достъпът беше възстановен. Практически незабавно започна масирано добавяне на гласове за проект № 38, като през целия ден стойностите варираха от около 200 гласа на час, като в късния следобед достигнаха до 277 гласа за един час. Гласовете се трупаха в диапазона 3-4 гласа на минута.

През този ден нямаше никакво медийно или друго видимо отразяване за този проект, което да даде подобни обяснения. Нещо повече, най-силното медийно отразяване беше на 23 ноември, в сутрешния блок на НОВА ТВ, национална телевизия с огромна аудитория. Въпреки това проектът получи едва 226 гласа през този ден, докато в последния ден от гласуването толкова гласове се генерираха само за един час.

В горната графика се вижда нагласеното гласуване, като следва да имате предвид, че данните обхващат само 14 часа (от 09:20 ч., когато сайтът беше пуснат, до 22:53 ч., когато достъпът до резултатите беше умишлено спрян).